Home
Bedrijven
Route
Contact
Login
Nieuws
Bedrijvenpark Marssteden
Nieuws

Notulen Algemene Jaarvergadering BOH 2012
Datum: 20 Februari 2014Notulen Algemene Jaarvergadering BOH

Gehouden op 27 november 2012 bij Workx Materieelverhuur.

Aanwezig:      

Bestuur BOH:             GJ Ardesch, G. Klunder, A. Lammersen  Intermediair:              H. Hilbollink    
Secretariaat:              J. Achterberg
Leden:                         40 personen 

 

1.         Opening:

De voorzitter GJA opent de vergadering.

2.         Kennismaking Workx Materieelverhuur:

Er wordt een bedrijfsfilm getoond van Workx materieelverhuur, deze zijn gevestigd op diverse locaties in het land.

Naar aanleiding van de bedrijfsfilm wordt er op een ludieke manier een spel gespeeld , waarbij uiteindelijk drie ondernemers met een prachtige prijs naar huis, waaronder een Cook and Play arrangement bij FC Twente.

Beschikbaar gesteld door onze gastheer Workx. Hartelijk dank voor de originele presentatie van jullie bedrijf en dat we hier te gast mogen zijn.

3.         Goedkeuring notulen jaarvergadering 10 november 2011:

De notulen zijn goedgekeurd.

4.         Sponsor project de Helling:

Zoals vorig jaar gemeld heeft de BOH een bedrag beschikbaar gesteld voor een goed doel. In samenwerking met De Helling wordt er een kleine boot gerestaureerd. Het opknappen van de boot ( H102) duurt langer dan gedacht, er is teakhout aangeleverd om de binnenkant van de boot te verfraaien. Dit gebeurd op één van de andere scholen binnen de stichting. Het streven is de boot tijdens de volgende vergadering, medio 2013, te water te laten gaan.

5.         Toelichting Glasvezel in het havengebied:

Henk Hilbollink is samen met Lohuis beveiliging het afgelopen jaar bezig geweest met het toepassen van glasvezel in het havengebied. Er zijn diverse mogelijkheden onderzocht, bijeenkomsten gehouden etc. Helaas is er nog geen goed aanbod uit gekomen, Vooral de maandelijkse kosten worden te hoog bevonden door de ondernemers. Er wordt verder onderzoek gedaan naar betaalbaar glasvezel voor elke ondernemer in het Havengebied. De ondernemers worden nader bericht over de nieuwe ontwikkelingen.

6.         Informatie Gemeente Enschede:

Namens de gemeente spreekt Fokko van der Molen, dit i.v.m. de afwezigheid van Rien Wilderink.

In de Binnenhaven is er gestart met de aanleg van de kabels. Per 1 maart wordt hier gestart met de riolering en de in- en uitritten.

Aan de tarieven voor de aanleg van de kades en de grond van de gemeente wordt gewerkt. Voor het eind van 2013 zal het geheel afgerond worden in overleg met de betreffende ondernemers.

7.         Jaarrekening BOH 2011:

De nieuwe penningmeester van de BOH, Arjen Lammersen, geeft toelichting op de cijfers.

De belangenvereniging BOH heeft een gezonde balans er zijn nog een paar leden die de contributie nog niet hebben voldaan.

 

8.         Verslag Kascommissie boekjaar 2011:

De heer Dijkman van de Kascommissie verklaart dat de financiën overzichtelijk en akkoord zijn.

9.         Dechargering penningmeester en bestuursleden:

Naar aanleiding van de bevindingen van de kascommissie stelt de heer Dijkman voor, de penningmeester en het bestuur voor het boekjaar 2011 decharge te verlenen hetgeen met algehele instemming van de vergadering gebeurt.

10.       Begroting 2013:

Zoals elk jaar zal de contributie voor de leden van de BOH met € 5.= verhoogd worden, van € 180.= naar € 185.= (exl. BTW)

De begroting blijft nagenoeg gelijk bij de begroting van 2012.

De subsidie voor het inzetten voor onze intermediair Henk Hilbolling is met 2 jaar verlengd en gaat op dezelfde basis door in 2013.

 

11.       Riwald Dakar Team:

De mensen van het Riwald Dakar Team geven een interessante presentatie en tonen de film over hun deelname vorig jaar, aan de zwaarste autorally ter wereld. Ook dit jaar zullen zij weer deelnemen.

 

12.       Kans voor een kind:

Helaas kon de heer Hoevers i.v.m. ziekte niet aanwezig zijn om dit toe te lichten.

13.       Rondvraag

Geen vragen.

14.       Afsluiting:      
GJ Ardesch bedankt alle leden voor hun komst en aanwezigheid. Afgesloten wordt met een heerlijk stamppotbuffet en een drankje.

 

 < Nieuws Overzicht